Nabava higijenskog materijala – toaletnog pribora za 2016.g.

Bagatelna nabava

Predmet:
Nabava higijenskog materijala – toaletnog pribora za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu za 2016.g.
Bagatelna nabava 13/2015-BGN


Dokumentacija:

Zahtjev za nabavu.