Nabava materijala za čišćenje i održavanje za 2016.g.

Bagatelna nabava

Predmet:
Nabava materijala za čišćenje i održavanje za 2016.g.
Bagatelna nabava 10/2015-BGN


Dokumentacija:

Upit za dostavu ponuda.
Tender uz ponude(čistaći materijal) 2016.