Prikupljanje ponuda - Usluga vanjskih stručnjaka za usavršavanje e-kolegija

Bagatelna nabava

Predmet ovog postupka nabave je nabava usluge vanjskih stručnjaka za usavršavanje e-kolegija za potrebe Projekta "TARGET - Uspostava visokoobrazovanih standarda kvalifikacija i zanimanja u sektoru Rudarstva, Geologije i Kemijske tehnologije"(10 e-kolegija na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i 10 e-kolegija na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije), Sveučilišta u Zagrebu, čiji je nostitelj Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u zagrebu, Pierottijeva 6.

U predmetu nabave: Usluga vanjskih stručnjaka za usavršavanje e-kolegija

1. Izmjena - Poziv na prikupljanje ponuda u predmetu nabave.

2. Izmjena - Poziv na prikupljanje ponuda, pročišćeni tekst poziva.

1. Prvo objašnjenje

Evidencijski broj nabave: EV 06/2015-BGN