Poziv za dostavu ponuda isporuke i montaže uredskog i školskog namještaja 2015.g.

Bagatelna nabava

Poziv za dostavu ponuda isporuke i montaže uredskog i školskog namještaja za potrebe Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u 2015.godini.

Više u prilogu.