Usluge putničkih agencija i slične usluge organizacije...

Bagatelna nabava

Usluge putničkih agencija i slične usluge organizacije Ljetne škole naftnog rudarstva, u Dubrovniku 2015.g. (03/2015.-BGN).

U privitku:

Zahtjev za prikupljanje ponuda.