"Nabava usluge najma autobusa s vozačem"

Bagatelna nabava

Poziv za dostavu ponude u prilogu

Usluge prijevoza autobusima s vozačem
Ev.broj:02/2015 BAGATELNA NABAVA


 1. Izmjena plana nabave - Izmjena troškovnika.