Poziv na nadmetanje za: Usluga najma multifunkcijskih uređaja za 2015.g.

Bagatelna nabava

Naručitelj provodi nabavu predmetne usluge čija je godišnja procijenjena vrijednost do 200.000,00 kn bez PDV-a, te u skladu s odredbom čl.18. st.3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, NN 83/13, NN 143/13 i NN 13/14 Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske).

U prilogu: Poziv na nadmetanje za Uslugu najma multifunkcijskih uređaja 2015.g.