Znanstvenici s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, koji zajedno provode znanstvena istraživanja klizišta kao Hrvatska grupa za klizišta, proglašeni su Svjetskim centrom izvrsnosti za umanjenje rizika od klizišta za razdoblje od 2017. do 2020. godine.
Proglašenje je proveo Međunarodni konzorcija za klizišta (International Consortium on Landslides, ICL) na 4. svjetskom forumu o klizištima (4th World Landslide Forum, WLF) u Ljubljani (29.5.-2.6.2017), na kojemu je sudjelovalo više od 500 znanstvenika iz 51 zemlje. Znanstvenici koji se bave inženjerskom geologijom na RGN fakultetu objavili su ukupno 6 znanstvenih članaka na ovom skupu.
Prof. dr. sc. Željko Arbanas s Građevinskog fakulteta u Rijeci izabran je za jednog od pet potpredsjednika ICL-a, međunarodne organizacije sa sjedištem u Kyotu, Japan, koja okuplja 72 organizacije iz 23 zemlje. Ovo veliko priznanje profesoru Arbanasu za njegov rad na publikacijama ICL-a (uredništvo časopisa Landslides, brojnih knjiga i zbornika u izdanju ICL-a), također je priznanje i Hrvatskoj grupi za klizišta, te značajno doprinosi vidljivosti rezultata znanstvenih istraživanja znanstvenika s RGNF-a i s Građevinskog fakulteta u Rijeci.


Slika u vijesti 689 1