Najbolji studenti preddiplomskog studija Rudarstva RGNF-a boravili su u razdoblju od 16. – 22. srpnja 2017. u posjeti Rudarsko-geološko-građevinskim fakultetom Sveučilišta u Tuzli.

Zahvaljujući rektorici prof.dr.sc. Zumreti Kušljugić Sveučilišta u Tuzli, dekanu prof.dr.sc. Kemalu Gutiću i profesorima prof.dr.sc. Eldaru Husejnagiću i doc.dr.sc. Elviru Babajiću Rudarsko geološko građevinskog fakulteta, te rudnicima Tuzlanskog kantona studenti RGNF su posjetili rudnike mrkog ugljena, soli, vapnenca i magnezita.

 

Program posjeta obuhvatio je

17. srpnja

  1. Rudnik Soli Tetima: povijesni pregled otkopnih metoda i rudarsko-geološke situacije; posjet bušaćim platformama, jezgrovanje, detalji izluživanja, sabiranja i transporta cijevima. 

18 srpnja

  1. Kamenolom vapnenaca Vijenac: pregled otkopnih metoda i rudarsko-geološke situacije; detalji minersko-bušaćih metoda i korištenih eksploziva, detalji drobljenja i usitnjavanja, detalji transporta žičarom.
  2. Rudnik magnezita Miljevica – Kladanj: pregled otkopnih metoda i rudarsko-geološke situacije; detalji podzemne eksploatacije i separacije.

19 srpnja

  1. Rudnik mrkog uglja Banovići (jama Omazić): pregled otkopnih metoda i rudarsko-geološke situacije; tehnike sigurnosti u metanskim jamama; detalji potpuno automatiziranog širokog čela; detalji otkopa, sabiranja i transporta transportnim trakama.
  2. Vožnja parnom lokomotivom „Ćiro“ u Banovićima.
  3. Obilazak zaštićenog pejzaža planine Konjuh.

20 srpnja

  1. Rudnik mrkog uglja Breza (jama Sretno) pregled otkopnih metoda i rudarsko-geološke situacije; detalji podzemne eksploatacije, automatizirano široko čelo, jamski transport i izvoz.
  2. Obilazak naselja Breza.

21 srpnja

  1. Obilazak grada Tuzle i problematika slijeganja terena uslijed nekontroloranog izluživanja.
  2. Obilazak grada i Panonskih jezera.

Trajanje:

16.-22.- srpanj 2017.

   

Odgovorne osobe na RGNF-u

Doc.dr.sc. Tomislav Korman

 

 

Suradnička institucija/ institucije

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Sveučilišta u Tuzli

 

 

Odgovorna osoba/ osobe na suradničkoj instituciji

Prof.dr.sc. Kemal Gutić
Prof.dr.sc. Eldar Husejnagić
Doc.dr.sc. Elvir Babajić

 

 

Dodatne informacije

Popuniti prema potrebi
Npr. obavezna potvrda dolaska

 

 

Fotogalerija

Poveznica na fotogaleriju