Cilj projekta je doprinijeti sigurnoj i održivoj opskrbi europskog tržišta mineralnim sirovinama razvojem vodiča kroz politike mineralnih sirovina u Europi. Europske se politike sistematski profiliraju i vrednuju: identificiraju se i kvantificiraju najbolje prakse, kvalitativno se analiziraju specifični uvjeti pojedinih zemalja te se kompiliraju statistički podaci i sustavi izvješćivanja. Iz ovako stečenih uvida razvija se interaktivni, po mjeri krojeni 'Vodič politika mineralnih sirovina' na razini EU politika i legislative 28 članica
Web projekta: http://www.min-guide.eu/

Trajanje projekta:

2016-2019

   

Glavni istraživač:

Wirtschaftsuniversität Wien

 

Suradnici s RGN fakulteta:

Prof.dr.sc. Darko Vrkljan, izv.prof.dr.sc. Ivo Galić, doc.dr.sc. Zlatko Briševac, dr.sc. Anamarija Grbeš, doc.dr.sc. Mario Klanfar, Branimir Farkaš

 

 

Vanjski suradnici ili suradničke institucije

  • University of Westminster,

  • Montanuniversität Leoben,

  • Luleå University of Technology,

  • National Technical University of Athens,

  • Instituto Geológico y Minero de España,

  • Universidade de Aveiro,

  • GOPA Com,

  • Finnish Ministry of Employment and Economy