LandSlidePlan

Razvoj metodologije procjene podložnosti na klizanje za
planiranje namjene zemljišta primjenom LiDAR tehnologije

Akronim projekta:
LandSlidePlan

Izvor financiranja:
Hrvatska zaklada za znanost
(Šifra projekta: 9900)

Trajanje projekta:
01.01.2020 - 31.12.2023

Voditelj projekta:
prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas

Ustanova:
Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Prošireni sažetak


Misija projekta

Misija projekta LandSlidePlan je sjecanje novih znanja nužnih za praktičnu procjenu podložnosti na klizanje, u svim dijelovima Republike Hrvatske, sa svrhom izrade karata podložnosti koje će biti korištene od strane regionalne i lokalne uprave u procesu planiranja namjene zemljišta.

Istraživanje će se temeljiti na inovativnim tehnologijama, postojećim ograničenjima koja se odnose na dostupnost prostornih podatka u Hrvatskoj (ograničena količina geoloških i topografskih podataka) te na potrebi za cjelovitim rješenjima u sustavu prostornog uređenja Republike Hrvatske, sukladno s globalnim i europskim zahtjevima o održivom razvoju te zaštiti ljudi i okoliša.

Znanstveni i praktičan cilj istraživanja je razvoj metodologije za procjenu podložnosti korištenjem LiDAR tehnologije na način da se razviju pouzdani modeli procjene prilagođeni karakterističnim okolišima u Hrvatskoj, odnosno za karakteristična klizišta.

 


Ciljevi projekta

Znanstveni ciljevi predloženog istraživanja izvedeni su iz tri glavna znanstvena cilja projekta:

SO1-Land – izraditi optimalni digitalni model terena bez vegetacije koji odražava morfologiju klizišta te održava razliku između dijelova terena s klizištima i dijelova terena bez klizišta, a koji mogu utjecati na namjenu zemljišta;

SO2-Slide – izraditi pouzdanu kartu podložnosti na klizanje s najboljim prikazom područja podložnih na klizanje i područja s niskom vjerojatnosti pojave klizišta primjenom znanstvenih metoda na reprezentativnim područjima u Republici Hrvatskoj sa specifičnim inženjerskogeološkim uvjetima koji uvjetuju pojavu klizišta;

SO3-Plan - izraditi karte koje prikazuju informacije o klizištima prema potrebama sustava prostornog uređenja u Republici Hrvatskoj (posebice planiranje namjene zemljišta), a obuhvaćaju lokalnu i regionalnu razinu te su usklađene na državnoj razini.

 


Suradnici na projektu

 

Istraživačka grupa:

Prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, UNIZG-RGNF, voditeljica Projekta
Doc.dr.sc. Martin Krkač, UNIZG-RGNF, voditelj Radne grupe za priprema ulaznih podataka za izradu karata podložnosti na klizanje.
Dr.sc. Sanja Bernat Gazibara, UNIZG-RGNF, voditeljica Radne grupe za razvoj metodologije za procjenu podložnosti na klizanje
Marin Sečanj, mag. ing. geol., UNIZG-RGNF, Administrator za mobilnost, GIS stručnjak
Prof. dr. sc. Željko Arbanas, UNIRI-GF, podpredsjednik  Međunarodnog konzorcija za klizišta, voditelj Radne grupe za verifikaciju i primjenu rezultata
Dr.sc. Petra Jagodnik, UNIRI-GF, voditeljica Radne grupe za diseminaciju i komunikaciju
Prof. dr. sc. Nicola Casagli, UNIFI-DST, Italija, podpredsjednik  Međunarodnog konzorcija za klizišta, suradnik
Izv. prof. dr. sc. Veronica Tofani, UNIFI-DST, Italija, podpredsjednik  Međunarodnog konzorcija za klizišta, suradnik
Dr. sc. Marko Komac, Slovenija, predsjednik Europske federacije geologa, suradnik