Dan odobrenih tema doktorskih radova RGN fakulteta i okrugli stol „Moderni način gospodarenja otpadom“

Dana 9. svibnja 2024. na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu (RGNF) organiziran je Dan odobrenih tema doktorskih radova RGN fakulteta i okrugli stol na temu „Moderni način gospodarenja otpadom“. Pozdravni govor održao je prodekan za znanost i međunarodnu suradnju, Stanko Ružičić, te najavio predstavljanje odobrenih doktorskih tema. Odobrene teme predstavili su doktorandi Patricia Buškulić, Matija Vukovski i Karim El Sabeh. Voditelj panel diskusije na okruglom stolu bio je prodekan za znanost i međunarodnu suradnju Stanko Ružičić, a panelisti su bili Aleksandra Anić Vučinić, Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Marin Kovačić, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Ana Rosandić, udruga Priroda za sve, Petra Drenski, Vetropack Straža d. d., Želimir Veinović, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Vladislav Brkić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu.


 IMG 20240509 143356


 IMG 20240509 144459


 IMG 20240509 151014


 IMG 20240509 154227


 IMG 20240509 161614


 IMG 20240509 161621