SVEČANO OTKRIVAN KAMEN RIGALICE - DAR ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE

IMG 0818

U nazočnosti rektora Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Stjepana Lakušića, prorektorice za umjetnost, kulturu i međusveučilišnu suradnju prof. dr.sc. Jasenke Ostojić, prorektora za znanost, istraživanje i poslijediplomske studije prof. dr.sc. Dubravka Majetića, rektora Zagrebačke katedrale monsinjora Zlatka Korena, projektanta obnove katedrale Damira Foretića, dekana RGN fakulteta izv.prof. dr.sc. Vladislav Brkića te naših profesora i uzvanika, svečano je otkriven kamen rigalice s III. galerije južnog zvonika zagrebačke katedrale koju je fakultetu u znak zahvalnosti poklonio Odbor zagrebačke nadbiskupije zbog sudjelovanja u skidanju sjevernog tornja kao i zbog sudjelovanja u obnovi katedrale. U zahtjevnom projektu skidanja sjevernog, u potresu oštećenog tornja Zagrebačke katedrale, sudjelovao je Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, u dijelu koji se odnosio na projektiranje postupka miniranja. Na poziv Odbora Zagrebačke nadbiskupije za obnovu katedrale, odnosno mons. Ivana Hrena, kanonika kustosa i glavnog inženjera obnove Katedrale, gospodina Damira Foretića, djelatnici Zavoda za rudarstvo i geotehniku RGNF-a, prof. dr.sc. Mario Dobrilović i izv. prof. dr. sc. Vječislav Bohanek, osmislili su postupak kojim se pomoću malih, precizno pozicioniranih eksplozivnih punjenja osiguralo odvajanje spojnih klinova tornja s njegovim oštećenim nosivim vijencem. Isto tako, simultano je bilo potrebno eksplozivom presjeći i čelično uže kuglastog utega tornja. Skidanje tornja izvedeno je 17.04.2020 godine. Zahvat miniranja je izveden između 73 i 74 reda gradivih kamenih elemenata, na visini od 92 m. Profesori RGNF-a su blisko surađivali s Hrvatskom vojskom, odnosno s Inženjerijskom pukovnijom Hrvatske kopnene vojske, timom predvođenim pukovnikom Miroslavom Carom. Zagrebačka nadbiskupija 2021. godine naručila je izradu elaborata „Utvrđivanje mehaničkih i tehničkih svojstava postojećeg i novog kamena u laboratoriju i „in situ“ Zagrebačke katedrale“. Voditelj poslova u ime Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta bio je izv. prof. dr. sc. Petar Hrženjak, a sudjelovali su izv. prof. dr. sc. Ana Maričić, izv. prof. dr. sc. Zlatko Briševac i Evelina Oršulić, dipl.ing.


IMG 0854