Na temelju prijedloga Fakultetskog vijeća Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Senat Sveučilišta u Zagrebu izabrao je prof.dr.sc. Predraga Kvasničku u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu

d9ca62857d06c8058857275dfa1f7ce8 predrag kvasnicka


Na temelju prijedloga Fakultetskog vijeća Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Senat Sveučilišta u Zagrebu izabrao je prof.dr.sc. Predraga Kvasničku u počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.
Profesor Kvasnička dao je iznimno veliki doprinos u području obrazovanja inženjera i doktora znanosti na RGN fakultetu te u znanstvenoj i stručnoj djelatnosti. Cjelokupan znanstvenoistraživački, nastavni i stručni rad u području tehničkih znanosti profesora Kvasničke veže se ponajviše uz vrhunske, međunarodno priznate rezultate u istraživanju na području mehanike tla, geotehnike i dinamike tla te u projektiranju geotehničkih radova i objekata. Razvio je nekoliko stručnih postupaka, a osobito se istaknuo kao voditelj istraživanja i projekata vezanih uz problematiku temeljenja nuklearnih elektrana.
Profesor Kvasnička je dobitnik Priznanja za inovaciju od Odbora za inovacije i unaprjeđenja Fakulteta građevinskih znanosti (1987.).
Član je Hrvatske komore inženjera u građevinarstva od osnutka Komore 1999. godine, a djelovao je kao član Upravnog odbora i tajnik Hrvatskog geotehničkog društva te kao član odbora Međunarodnog društva za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo.
Čestitamo profesoru Predragu Kvasnički na izboru u počasno zvanje professor emeritus!