Uspješan završeak projekta Virtulab – integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine

20210614 1


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj


VIRTULAB je virtualno umrežen znanstveno-istraživački laboratorij za primarne i sekundarne sirovine. Nastao je opremanjem i integracijom petnaest laboratorija na pet sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Rezultat je provedbe projekta „VIRTULAB – Integrirani laboratorij za primarne i sekundarne sirovine“, sufinanciranog sredstvima Europske unije. Projekt je realiziran iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“, referentnog broja KK.01.1.1.02. 0022 (studeni 2018. – srpanj 2021.). Ukupna vrijednost projekta iznosila je 14.186.222,23 kn, a Europska unija sufinancirala iznos od 11.499.539,00 kn iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Glavnina sredstava utrošena je na nabavku nove analitičke opreme, a virtualno umrežavanje, kao završna faza integracije postojećih laboratorija, ostvareno je implementacijom po mjeri krojene softverske aplikacije VIRTULAB.


 20210614 2


Više informacija o projektu i s njim povezanom aplikacijom dostupno je na mrežnoj poveznici https://www.rgn.unizg.hr/hr/virtulab.