Dan doktoranada RGN-a i okrugli stol "RGN znanosti u obnovi potresom pogođenih područja"

20210503 2
Dan doktoranada Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta
 Sveučilišta u Zagrebu i okrugli stol pod nazivom „RGN znanosti u obnovi potresom pogođenih područja“ održat će se u četvrtak 6. svibnja 2021. U prvom dijelu doktorandi će predstaviti svoj istraživački rad na doktorskom studiju kroz kratka predavanja i prezentacije postera. U drugom dijelu uvodničari će sudionike uvesti u temu okrugloga stola te pripremiti za raspravu.
Svrha okrugloga stola je prezentacija primjene rudarsko-geološko-naftnih znanosti nakon prirodnih katastrofa, a u nastavku slijedi prijedlog tema za raspravu:


- primjena temeljnih geoloških i seizmotektonskih istraživanja na Petrinjskom potresnom području nakon glavnog potresa 29.12.2020. godine.
- primjena inženjerskogeoloških znanstvenih istraživanja nakon glavnog potresa M 6,2 u prosincu 2020.
- primjena hidrogeoloških znanstvenih istraživanja nakon glavnog potresa M 6,2 
- primjena geofizičkih istraživanja nakon glavnog potresa M 6,2
- projekti miniranja nakon potresa u Zagrebu i Petrinji


Program i više informacija možete vidjeti OVDJE.