Potres u Petrinji M6,2 od 29.12.2020: izvješće o inženjerskogeološkoj i geotehničkoj prospekciji

Neposredno nakon razornog potresa u Petrinji M6,2 od 29.12.2020. inženjerski geolozi i geotehničari s RGN fakuleta i Građevinskog fakulteta u Rijeci proveli su inženjerskogeološku i geotehničku prospekciju sa svrhom prikupljanja podataka o seizmički induciranim efekatima, što je važno da se mogu definirati mjere zaštite ljudi, a također i mogućnosti za kasnije mjere oporavka i sanacije.

Ovdje možete preuzeti izvještaj u kojemu su prikazani rezultati inženjerskogeološke i geotehničke prospekcije koju su proveli inženjerski geolozi i geotehničari s RGN fakuleta i Građevinskog fakulteta u Rijeci neposredno nakon razornog potresa u Petrinji M6,2 od 29.12.2020. Svrha prospekcije provedene od 3. do 7. siječnja 2021. bila je utvrđivanje seizmički induciranih efekata na području veličine 1250 km2 oko glavnog rasjeda. Prospekcijom je utvrđeno pojavljivanje tri tipa klizišta (mehanizmima klizanja, bočno razmicanja i odronjavanja), vrtače usijedanja i likvefakcija. Svi podaci prikupljeni prospekcijom su sustavno evidentirani u GIS bazi podataka. Sustavna evidencija svih induciranih efekata naposredno nakon potresa na području na koje je potres utjecao, važna je da se moglu definirati mjere zaštite ljudi, a također i mogućnosti za kasnije mjere oporavka i sanacije. Ovo su dugoročno vrijedni ulazni podaci za izradu tematskih podloga za prostorno planiranje i definiranje uvjeta gradnje u seizmičkim područjima

Terenska i kabinetska istraživanja proveli su profesori, znanstvenici i studenti s RGN fakulteta u Zagrebu: prof. dr. sc. Snježana Mihalić Arbanas, doc. dr. sc. Martin Krkač, dr. sc. Sanja Bernat Gazibara, asistent Vedran Damjanović, mag. ing. geol., asistent Marko Sinčić, mag. ing. geol., studentica Marta Caren, bacc. uni. ing. geol., studentica Josipa Maslač, bacc. uni. ing. geol., studentica Katarina Mišić, bacc. uni. ing. geol. i student Marko Kapelj, bacc. uni. ing. geol.

S Građevinskog fakulteta u Rijeci u istraživanjima su sudjelovali sljedeći profesori, znanstvenici i studenti: prof. dr. sc. Željko Arbanas, doc. dr. sc. Vedran Jagodnik, dr. sc. Petra Jagodnik, dr. sc. Josip Peranić, student Nikola Trbović, bacc. uni. ing aedif. i studentica Magdalena Špoljarić, bacc. uni. ing aedif.


 20210128 4