Inovacije: izvrsna studentica RGN-a Galla Uroić osvojila 11 svjetskih i domaćih nagrada

Diplomirana inženjerka rudarstva i studentica poslijediplomskoga doktorskog studija "Primijenjene geoznanosti, rudarsko i naftno inženjerstvo" Rudarsko-geološko naftnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Galla Uroić za svoju inovaciju pod nazivom "Unaprjeđenje numeričkog modela proračuna termičko-hidro­-mehaničkih efekata na stijeni odlagališta iskorištenog nuklearnog goriva" u godini dana na međunarodnim sajmovima i izložbama osvojila je ukupno jedanaest nagrada.

Na sajmovima, za inovaciju koju je izradila pod mentorstvom doc. dr. sc. Želimira Veinovića, u Kanadi, Koreji, Indiji, Njemačkoj, Poljskoj i u svojoj Hrvatskoj osvojila je dvije brončane, dvije srebrne i četiri zlatne medalje i tri posebne, izdvojene nagrade. Time je, uz dodijeljenu Rektorovu nagradu u akademskoj godini 2018./2019. te dvije Dekanove nagrade, postala najnagrađivaniji student Rudarsko-geolosko-naftnoga fakulteta Sveucilišta u Zagrebu, a sigurno je i medu najnagrađivanijim studentima općenito na Sveučilištu. Rezultati s međunarodne izložbe održane u Makedoniji još se čekaju. 

Ovakav uspjeh na međunarodnim izložbama inovacija, od kojih je za dvije (Kanada i Koreja) dobila izravan poziv od organizatora jer su je uočili na ranijim natjecanjima, svakako je vrijedno postignuće i ponos za matični fakultet i Sveučilište u Zagrebu. Uspjeh je time veći jer u području gospodarenja radioaktivnim otpadom i istrošenim nuklearnim gorivom nema suviše znanstvenika u svijetu, a osobito u Hrvatskoj. 

Kolegica Galla Uroić nastavila je baviti se ovom temom i upisom na doktorski studij te je prijavila temu okvirnoga plana istraživanja pod nazivom "Ocjena utjecaja saturacije bentonita na tlak bubrenja, sigurnost i uporabivost na odlagalištu istrošenog nuklearnog goriva i visokoradioaktivnog otpada". Primjer mlade znanstvenice Galle Uroić može biti uzor i motivacija srednjoškolcima, osobito djevojkama, da se odluče upisati neke od tehničkih fakulteta, u smjeru održivoga razvoja i korištenja izvora energije s ciljem smanjenja zagađenja okoliša.

Kao osoba koja govori tri strana jezika (ruski, engleski i švedski) te posjeduje niz certifikata iz područja računalnih tehnologija koje je stekla kao studentica, uključujući programiranje, numeričko modeliranje, GIS, numeričko i fizičko 3D modeliranje te obradu multimedije, a osobito kao koautorica tri znanstvena članka i nositeljica šesnaest certifikata Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA)svakako je mogla konkurirati za posao i studij bilo gdje u svijetu. Ipak, odlučila je ostati u Hrvatskoj i na Sveučilištu u Zagrebu, čime je pokazala da joj je draži doprinos znanosti i boljitku svoje zemlje od bilo čega drugoga.


20201208 1


Sve nagrade Galle Uroić