PREDSTAVLJANJE PROJEKTA “RGN START – StručnA pRaksa za živoT”

predstavljanje projekta Lidia Hrnčević


Rudarsko- geološko- naftni fakultet (RGNf), u suradnji sa Sektorom za energetiku i zaštitu okoliša,  Hrvatske gospodarske komore (HGK) jučer je predstavio, za Fakultet iznimno važan, projekt  „RGN START - STručnA pRaksa za živoT“. Projekt je usmjeren na unaprjeđenje postojeće, razvoj novih oblika stručne prakse i njenu provedbu za studente rudarstva, geologije, geološkog inženjerstva i naftnog rudarstva. U sklopu projekta otvoren je Ured za savjetovanje, podršku studentima i organizaciju stručne prakse, čija je uloga danas predstavljena, kao i zaposlenica Ureda, stručna suradnica Vanja Točaković, mag. psych. Hrvatska gospodarska komora, kao partener projekta,  zadužena je za promociju projekta te za uključivanje poslodavaca u program provođenja stručne prakse za studente RGNf-a, kako bi se dodatno osnažila suradnja između akademske i poslovne zajednice te ojačale kompetencije potencijalnih budućih zaposlenika.

Predstavljanje projekta se održalo u Velikoj vijećnici HGK. Unatoč organizacijskim izazovima, predstavljanje, tzv. „Kick-off“ projekta, održalo se uživo sa članovima Radne skupine projekta i partnerima iz HGK  te online sa predstavnicima gospodarskih subjekata, nastavnim i nenastavnim osobljem i studentima Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Uvodni govor na predstavljanju održao je prodekan za nastavu i studente RGN fakulteta izv. prof. dr. sc. Dalibor Kuhinek, dok je program i ciljeve projekta predstavila voditeljica projekta izv. prof. dr. sc. Lidia Hrnčević. Jedna od sudionika na predstavljanju projekta bila je i gđa. Dubravka Barnjak,  predstavnica tvrtke INA – Industrija nafte d.d., koja je održala prezentaciju  uloge i aktivnosti INA-e u području održivog razvoja i društvene odgovornosti.  Primjer dosadašnje dobre prakse i prednosti odlaska na stručnu praksu iz svog iskustva iznio je, bivši student RGNF-a, Filip Vodopić, mag. ing. naft. rud. Program događaja je moderirala predstavnica partnera projekta HGK, Adriana Grzunov, mag. ing. geol. Navedeni projekt je sufinanciran od strane Europskog fonda za regionalni razvoj, administrativne poslove na projektu obavlja  Lucija Aljinović, mag. info. znan.

Više o „Kick-off“ projekta: HGK

Više o projektu: RGN START, Facebook i LinkedIn

Više o Uredu: Facebook i LinkedIn


predstavljanje projekta Dalibor Kuhinek


predstavljanje projekta Adriana Grzunov


predstavljanje projekta svi