MEĐUNARODNA ŠKOLA RUDARSTVA DIM ESEE DOBILA OZNAKU ''SUCCESS STORY'' OD EIT RAWMATERIALS KONZORCIJA

Međunarodna škola rudarstva u Dubrovniku, koja se u sklopu projekta DIM ESEE održava od 2016. godine, odabrana je kao primjer uspješne priče – success story – od strane EIT RawMaterials. Petodnevna škola, koja se održava svakog listopada u dubrovačkom Inter-University Centru, prepoznata je kao jedinstveni program koji okuplja doktorande, istraživače i stručnjake iz sektora mineralnih sirovina sa područja istočne i jugoistočne Europe. Sudionici raspravljaju o izazovima i prilikama u rudarstvu i kružnoj ekonomiji, uz interaktivni i praktični rad. EIT RawMaterials konzorcij ocijenio je da DIM ESEE škola doprinosi prijenosu znanja od renomiranih stručnjaka prema sudionicima, koji uče o ekološkim, poduzetničkim i socijalnim aspektima rudarstva, ali i boljem prihvaćanju i razumijevanju mineralnih sirovina i njihovog ekonomskog potencijala od strane lokalnih zajednica i šireg društva. DIM ESEE program dosada je pohađalo više od 180 sudionika iz 20 zemalja, uključujući i predstavnike tvrtki poput Austin Powder International, Stonex, Cemex Hrvatska, Termit d.d., Wolfram Bergbau und Hütten AG, Holcim Hrvatska, Dundee Precious Metals, Colas Északkő Kft, Ekonex d.o.o., Kamen Psunj d.o.o., Velički kamen d.o.o. i drugih. Godišnje oko pedeset tvrtki iz sektora mineralnih sirovina sudjeluje i u evaluiranju tema predviđenih za najnovije izdanje Škole.

Cijeli članak o školi možete pročitati na poveznici: https://eitrawmaterials.eu/dim-esee-school-transfers-international-expertise-and-increases-social-acceptance-of-the-raw-materials-sector/.

Više o dosadašnjim izdanjima škole kao i o predstojećem izdanju pronađite na službenoj stranici DIM škole.

Sve o ovogodišnjoj temi i izdanju možete naći na sažetku za širu javnost.


20200604 1