Dvostruka srebrna medalja za inovacije donedavnoj studentici Galli Uroić, mag. ing. min.

DSC 0251

Donedavna studentica RGN fakulteta, Galla Uroić, mag.ing.min., dobitnica je srebrne medalje na 17. međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2019, u Zagrebu i srebrne medalje na International Warsaw Invention Show (IWIS), Međunarodnoj izložbi inovacija u Varšavi, za inovaciju pod naslovom: Unaprjeđenje numeričkog modela proračuna termičko-hidro-mehaničkih efekata na stijeni odlagališta iskorištenog nuklearnog goriva. Inovacijom se značajno poboljšava numeričko modeliranje termičko-hidro-mehaničkih svojstava odlagališta istrošenog nuklearnog goriva i određivanje kvalitativnih karakteristika i funkcionalnosti odlagališta. Dokaz da su model i koncept odlagališta unutar potrebnih parametara, s gledišta zadržavanja radionuklida, u osnovi dokazuje funkcionalnost koncepta, koji je jedan od najvažnijih dijelova razvoja studije sigurnosti i demonstriranja sigurnosti odlagališta dionicima.


Srebrna medalja na „International Warsaw Invention Show (IWIS)“
Srebrna medalja na „17. međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2019, u Zagrebu“

International Warsaw Invention Show (IWIS)
17. međunarodna izložba inovacija ARCA 2019