MineHeritage projekt

20190723 2


Objavljen je prvi bilten projekta MineHeritage-Historical Mining – Tracing and Learning From Ancient Materials and Mining Technology.
U biltenu se navode provedene aktivnosti partnera na projektu u prvoj polovici prve godine projekta. Partneri su organizirali i sudjelovali na brojnim događanjima vezanim uz promociju mineralnih sirovina u široj javnosti. Održan je i Kick off sastanak projekta u Lisabonu, te sastanak upravnog odbora projekta u Padovi.
UNIZG-RGNF tim je uz ostale aktivnosti postavio dva geocache-a koji uspješno promoviraju povijesno rudarenje sumpora u Radoboju i cinka u Ivancu.