Konferencija ''Budućnost mineralnih sirovina u visokom obrazovanju istočne i jugoistočne Europe'' 2. i 3. listopada 2019. u Zagrebu!

RMUD

 

Konzorcij EIT RawMaterials i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu pozivaju vas na konferenciju pod nazivom “Budućnost mineralnih sirovina u visokom obrazovanju Istočne i Jugoistočne Europe'' koja će se održati 2. i 3. listopada 2019. u Zagrebu.

Potreba za stvaranjem tzv. ESEE Edukacijske strategije nastala je prepoznavanjem važnosti ESEE regije (Istočne i Jugoistočne Europe) kao područja s jedinstvenim potencijalom za mineralne sirovine, s obiljem primarnih i sekundarnih resursa, specifičnom industrijskom poviješću te važnom geopolitičkom pozicijom. U svrhu povezivanja visokog obrazovanja vezanog uz mineralne sirovine u ESEE regiji s ostalim dijelovima Europe, ESEE Education strategija ima sljedeće ciljeve:

  • Stvaranje utjecaja u ESEE regiji, doprinoseći povećanju inovacijskog kapaciteta u cjelokupnoj regiji i svakoj zemlji zasebno, mobiliziranjem lokalnih dionika i povezivanjem s postojećim nacionalnim i regionalnim mrežama;
  • Povećanje svijesti i društvene prihvatljivosti o upotrebi mineralnih sirovina i povezanih industrijskih aktivnosti u ESEE regiji koje će potaknuti mlađe generacije na poduzetništvo i stvaranje socijalnog okruženja privlačnog za investicije;
  • Stvaranje novih prilika i otvorenog okruženja gdje će se umjesto ''odljeva mozgova'' potaknuti priljev mozgova u sektor mineralnih sirovina ESEE regije;
  • Iniciranje transformativnih promjena povezanih s edukacijom o mineralnim sirovinama gdje će se najbolje prakse i iskustva iz zajednice EIT RawMaterials prometnuti u održive programe;
  • Širenje pristupa i motiviranju ulaska mladih perspektivnih inovatora u zajednicu EIT RawMaterials inovatora

Ova konferencija predstavlja početak implementacije ESEE Edukacijske strategije sa srednjim i dugoročnim ciljevima povećanja broja studenata koji upisuju i završavaju studijske programe vezane uz mineralne sirovine, te osnaživanja edukacijskih aktivnosti vezanih uz mineralne sirovine uz korištenje modernih pedagoških i digitalnih metoda.

Konferencija uključuje sljedeće teme:

1. Trenutni status visokog obrazovanja vezanog uz mineralne sirovine u ESEE regiji, Europi i globalno;
2. Suradnju sveučilišta i poslovnog sektora te poduzetnička sveučilišta;
3. Modernu pedagogija i digitalnu transformaciju visokog obrazovanja;
4. Predstavljanje primjera dobre prakse prenosivih u ESEE regiju (i potencijalno druge RIS);
5. Ulogu EIT HUB-ova u edukacijskim programima.

Uskoro objavljujemo više informacija!