DSC 0041

Dana 12. i 13. prosinca na RGN fakultetu se održao drugi sastanak projektnog konzorcija projekta rESEErve - Mineral potential of the ESEE region.

Dugoročni ciljevi i utjecaj projekta su:

  • stvaranje zajedničkog registra primarnih  i  sekundarnih  mineralnih  sirovina Zapadnog Balkana kao prvi korak u integriranju šest partnerskih zemalja u Pan-European Mineral Intelligence Network mrežu podataka o mineralnim sirovinama
  • uspostava ESEE  zajednice između partnera iz šest zemalja kao  potencijalnih novih partnera u EIT Raw Materials konzorciju te razvoj novih istraživanja mineralnih sirovina u regiji
  • jačanje inovacija i poduzetništva te privlačenje investicija u sektoru mineralnih sirovina u regiji
  • razvoj novih prilika u sektorima industrije, istraživanja i edukacije u ESEE području koje će dovesti do otvaranja novih radnih mjesta i stvaranja dodatne ekonomske vrijednosti

DSC 0041


DSC 0042


DSC 0043