Organizacija znanstvenih skupova, radionica i aktivnosti za promociju fakultetskih aktivnosti

Velikani hrvatske geologije - akad. Velimir Kranjec»; I. hrvatski znanstveni skup o velikanima hrvatske geologije održan na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; 20. lipnja 2017. godine

Znanstveni odbor:
dr. sc. Zdenko Krištafor, red. prof., RGN fakultet, dr. sc. Tomislav Malvić, izv. prof., RGN fakultet, dr. sc. Zoran Nakić, red. prof., RGN fakultet, dr. sc. Tamara Troskot-Čorbić, INA d.d., dr. sc. Jasenka Sremac, izv. prof., PMF, dr. sc. Josipa Velić, prof. emer., RGN fakultet, mr. sc. Mario Weisser, INA d.d.

Urednici zbornika recenziranih sažetaka:
dr. sc. Tomislav Malvić, izv. prof., dr. sc. Josipa Velić, prof. emer. (RGN fakultet)

U hrvatskoj akademskoj zajednici postoji lijepa navika da se obilježavaju obljetnice vezane za značajne znanstvenike koji su obilježili razvoj pojedinih znanstvenih područja ili polja u Hrvatskoj. U tom je smislu nastala ideja da se organizira znanstveni skup posvećen akademiku Velimiru Kranjecu, nastavniku u Zavodu za geologiju i geološko inženjerstvo, koji je svojim svekolikim djelatnostima tijekom više desetljeća XX. stoljeća dao izuzetan doprinos hrvatskoj geologiji, poglavito geologiji ugljikovodika u svim njezinim aspektima. Zamisao je da ovaj skup bude prvi u nizu serijala posvećenog značajnim hrvatskim geolozima, rudarima i naftnim inženjerima poniklim na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Akademik Kranjec sigurno je osoba koja je ostavila toliko dobroga traga i nasljeđa svima nama da je njegov odabir za prvi skup iz budućega serijala bio izvrsno prihvaćen. Svi znanstvenici i nastavnici pozvani da sudjeluju u znanstvenom, ujedno i organizacijskom, odboru ovoga prvog skupa spremno su se odazvali. Vjerujem da jedan od motiva njihova sudjelovanja (bez ikakve zadrške) u organizaciji leži i u činjenici da smo bili učenici, tj. studenti akademika Kranjeca, koji su ga upoznali u brojnim prigodama, službenim i neformalnim, te smo zahvaljujući njemu stekli vrlo kvalitetna znanja i vještine nužne za samostalan rad kojim se danas bavimo. Mnogi od rezultata takvoga rada bili su, i jesu, iznimno vrijedni i važni za razvoj akademske zajednice i cjelokupnoga gospodarstva Republike Hrvatske. Akademik Kranjec bio je izvrstan nastavnik, duhovit predavač, strpljiv mentor, pronicljiv geolog istraživač, vješt crtač na ploči s pomno odabranim i krasopisom napisanim bilješkama, vrlo društven i ugodan suradnik tijekom izradbi brojni studija, omiljen među kolegama i studentima, znanstvenik rijetka duha i zanimljivih ideja, a zbog svog jedinstvenoga smisla za humor mnogo puta je, i u raznim prigodama, radno ozračje učinio učinkovitijim i tolerantnijim. Neke od njegovih postavki − ideja glede naftno-geoloških okolnosti u svim dijelovima Hrvatske (Panonski bazenski sustav, Dinaridi i Jadransko podmorje kao dijelovi Jadranske karbonatne platforme) i danas su, nakon gotovo 30 i više godina, vrlo aktualne te su bile, i trebale bi biti, poticaj daljnjih dubinsko- geoloških istraživanja, ali i istraživanja novih ležišta ugljikovodika. Trag koji je ostavio u cijeloj hrvatskoj geološkoj zajednici svakako nam je predstavljao jedan od najvećih motiva za, vjerujemo, prigodno obilježavanje 15. obljetnice smrti našega akademika Kranjeca. (Iz predgovora zbornika; napisala dr. sc. Josipa Velić, prof. emer.)

NASLOVNICA
Front Page

20180203 5


Matematičke metode i nazivlje u geologiji»; I. hrvatski znanstveni skup iz geomatematike i nazivlja u geologiji održan na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; 29. listopada 2016. godine

Znanstveni odbor:
dr. sc. Željko Andreić, red. prof., RGN fakultet, dr. sc. Tomislav Malvić, izv. prof., RGN fakultet, dr. sc. Rajna Rajić, red. prof., RGN fakultet, dr. sc. Jasenka Sremac, izv. prof., PMF, dr. sc. Josipa Velić, prof. emer., RGN fakultet

Urednici zbornika recenziranih radova i sažetaka:
dr. sc. Tomislav Malvić, izv. prof., dr. sc. Josipa Velić, prof. emer. (RGN fakultet)

Matematička geologija i geološko nazivlje imali su ponešto drugačije razvojne putove u Hrvatskoj, ali koji su se u zadnjih pet godina često ispreplitali te se konačno susreli na ovome skupu. Hrvatsko geološko nazivlje započelo je svoj razvoj još prije više od stotinu godina, kada su u standardni hrvatski jezik ušli nazivi kronostratigrafskih/geokronoloških jedinica te mnogi drugi osnovni pojmovi, uglavnom iz opće i stratigrafske geologije te paleontologije. Kako se znanost, pogotovo prirodoslovlje, neprekidno razvija, to za posljedicu ima uvođenje novih pojmova kojima se taj razvoj opisuje. U posljednjih 30 godina možda je najpropulzivniji razvoj unutar geologije imala upravo matematička geologija, do prije 50 godina potpuno nepostojeća grana unutar toga znanstvenoga polja. Danas gotovo nema geološke discipline u kojoj se matematika ne primjenjuje barem na razini statističke analize, a često i šire. Tako je u zadnjih desetak godina, potpuno u skladu sa smjernicama u cijelome svijetu, matematička geologija na velika vrata ušla u uporabu unutar hrvatske geologije preko statističkih analiza, linearnih jednadžbi, raznih vrsta korelacija i matričnih računa, analiza prostorne zavisnosti, kartiranja i drugih primjena. Stoga ne čudi kako je najveća nadogradnja unutar geološkog nazivlja u XXI. stoljeću načinjena u hrvatskoj geologiji upravo u području matematičke geologije, što je prvo potvrđeno ustanovljenjem posebnoga projekta unutar izgradnje hrvatskog strukovnog nazivlja (Struna) u okviru Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, a kasnije njegovim dvostrukim proširenjem, što će se nastaviti i u budućnosti. Sam pojam matematičke geologije danas više nije dovoljan za opisivanje primjene svih metoda koje se unutar nje prakticiraju. Razlog je vrlo prozaičan, jer je većina tih metoda našla punopravnu primjenu u gotovo svim geoznanostima, tako da se danas njihov teorijski razvoj i primjena opisuju kroz geomatematiku, posebno znanstveno polje. Ona se unutar hrvatske geologije sustavno kao polje počela razvijati upravo na Sveučilištu u Zagrebu, i to ustanovljenjem kolegija iz toga područja. Tako se danas njezini dijelovi predaju na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u sklopu kolegija Geostatistika i Geomatematika, ali i na Prirodoslovno- matematičkom fakultetu u kolegiju Geostatistika. Uz to, broj radova iz raznih grana geomatematike, ali i razvoja geološkog nazivlja, najčešće geomatematičkog, koji je danas dostupan kroz Hrvatsku znanstvenu bibliografiju predstavlja velik opus knjiga, znanstvenih radova i kongresnih izlaganja. Iznimna nam je čast što smo prvi takav skup, tj. prvi hrvatski geomatematički skup o geološkom nazivlju, dobili priliku organizirati na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, k tomu na hrvatskom jeziku. Taj fakultet, uz druga središta gdje su se različiti dijelovi geomatematike primjenjivali i gdje se predaju (poput Prirodoslovno-matematičkog fakulteta), mjesto je gdje su postavljeni sveučilišno-istraživački temelji toga polja kroz niz tematskih projekata, knjiga i radova. Također, kako je dio skupa posvećen i nazivlju, upravo iz potrebe očuvanja i razvoja hrvatskoga strukovnog nazivlja, logično je prirediti ga i održati na hrvatskom jeziku. (Iz predgovora zbornika; napisao Znanstveni odbor)

NASLOVNICA
Front Page

 20180203 6


20. mađarski i 9. hrvatsko-mađarski geomatematički kongres

Član Organizacijskog odbora s RGNF-a:
Doc. dr. sc. Marko Cvetković

U razdoblju od 11. do 13. svibnja 2017. održan je 20. kongres mađarskih geomatematičara i 9. kongres hrvatskih i mađarskih geomatematičara u gradu Pečuhu u Mađarskoj u suorganizaciji RGN fakulteta
Trodnevna konferencija sastojala se od 42 usmene prezentacije i devet postera, a sudjelovalo je 75 stručnjaka za geomatematiku iz 27 organizacija širom svijeta. Tema kongresa bila je „Geomathematics in multidisciplinary science – The new frontier?”.
Kongres je obuhvatio niz primjena matematike u geoznanosti, uključujući modeliranje klime, matematičke aspekte modeliranja rezervoara, geomatematiku u zaštiti kakvoće vode, analizu podataka u tehničkoj geologiji i još mnogo toga. Osim predavanja, u sklopu kongresa bio je organiziran i posjet špilji Tettye koja je poznata po vapnenačkom tufu.
Uz Rudarsko-geološko-naftni fakultet i Geomatematički odsjek Hrvatskog geološkog društva bio je jedan od suorganizatora ovog kongresa te je, uz ostale, pripomogao da cjelokupna organizacija kongresa (od gostoljubivih domaćina do profesionalnih predavača te odličnih i zanimljivih predavanja) bude na visokom nivou. Počašćeni smo što smo i ove godine nastavili suradnju s kolegama iz Mađarske, te se nadamo dugoj profesionalnoj i prijateljskoj suradnji.

20180203 7


Radionice za koje su dodijeljeni ECTS bodovi doktorandima:

NAZIV RADIONICE/Name of the workshop

PREDAVAČ/lecturer

Quaternary Interdisciplinary Investigation

Goran Durn

Inicijalni trening za stjecanje temeljnih nastavničkih kompetencija prema standardima i preporukama Sveučilišta u Zagrebu / Initial training for acquiring fundamental teaching competences according to standards and reccomendations from the University of Zagreb  

 

Vesna Vlahović Štetić

Željka Kamenov

Nina Pavlin Bernardić

Zajednička mentorska radionica RGNF-a, PBF-a i FSB-a / Joint mentorship workshop

 

Igor Vlahović

Tonči Rezić

Neven Duić

Poromechanics

Dragan Grgić

Micromechanics of Porous Media

Albert Giraud

Analytical Methods and Their Applications in Geochemistry

Sonja Lojen

Basic Principles of Mechanic of Fluids, Fluid Machinery and Marine Mining

Krzysztof Broda

Daljinska istraživanja u geologiji / Remote sensing in geology

Ana Mladenović

PESS 2017 - Workshop 44: Poromechanics and Hydraulic Fracturing

 

 

Dragan Grgić

Arash Dahi Teleghani

Krešo Kurt Butula

PESS 2017 - Workshop 44: LNG Master class

 

 

 

 

Andrej Tibold

Gerben Dijkstra

Helmer Horlings

Oihane Aurea Rodriguez Nieto

Miguel Angel Castro Perez

Luis Giron

Rocío Prieto González

Dan doktorana RGNF-a (2017.) / PhD days of the Faculty of Mining, Geology and Petroleum Engineering

Sibila Borojević Šoštarić

Računalne metode u geoznanostima korištenjem programskog okruženja Python / Computer methods in geosciences by using Python language environment

Domagoj Vulin

Izazovi znanstvenog publiciranja / Chalenges of scientific publication

Igor Vlahović


Predavanje - dr.sc. Renato Zagorščak:

Pregled znanstvenih aktivnosti i pristupa u rješavanju geo-okolišnih problema - Geoenvironmental Research Centre (GRC), Cardiff University

Dan otvorenih vrata RGNF-a

AAPG predavanja – Stuart Harker
  • A success story of finding and exploiting new resources in an old producing basin with examples of gas discoveries in Morocco
  • Geoscientist roles in the search for petroleum resources

14. Nonveiller Lecture - Paul W. Mayne

  • GeoCharacterization by Seismic Piezocone in 2016 and Beyond

Skup Udruge EUGEN (EUropean GEosciences students Network)

Studenti geologije s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu organizirali su u periodu od 7. do 13. kolovoza 2017. godine međunarodni skup studenata geologije i geoznanosti − EUGEN 2017. Skup je održan pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović.
Udruga EUGEN (EUropean GEosciences students Network) okuplja studente geologije, geoznanstvenike i geoentuzijaste iz cijele Europe i svijeta. Svake godine članovi udruge organiziraju skup čiji je glavni cilj okupljanje i međusobno upoznavanje studenata i znanstvenika iz srodnih struka te međusobno razmjenjivanje informacija sa svrhom unaprjeđivanja i razvoja budućih zajedničkih projekata na području Europe. Skupovi se održavaju prvog punog tjedna u kolovozu u nekoj od europskih država, a dosad su se održavali na lokacijama od Portugala i Španjolske, preko Njemačke i Italije pa sve do Latvije i Rumunjske.
Po drugi put u 22-godišnjoj tradiciji održavanja skupova EUGEN Hrvatska ima čast biti zemlja domaćin, s RGN fakultetom kao nositeljem ove manifestacije. Kompletnu organizaciju skupa vodili su studenti RGN fakulteta koji imaju želju aktivno sudjelovati u znanstvenoj zajednici. Ovogodišnju organizaciju skupa osvojile su studentice geologije Valentina Kocijan i Ana Kamenski pobjedom na prošlogodišnjem skupu u Belgiji, gdje su svojom najboljom prezentacijom o geološkim znamenitostima Hrvatske osigurale domaćinstvo EUGEN-a 2017. godine.
Jedan od bitnih ciljeva organizatora bilo je pružiti priliku svim sudionicima da Hrvatsku dožive na jedan specifičan, intimniji način, koji im se rijetko pruža u okviru klasične turističke ponude. Skupovi EUGEN pokazali su se kao odlična prilika za povezivanje sudionika, dogovaranje gostovanja inozemnih studenata na domaćim sveučilištima te za poticanje međunarodne znanstvene i studentske suradnje i razmjene. Veliki napori organizatora uloženi su u osmišljavanje stručnog i zabavnog sadržaja, u odabir idealnih lokacija za smještaj sudionika i terenske ekskurzije te u mnoštvo drugih detalja kako bi se, između ostalog, doprinijelo promociji Hrvatske među studentima i znanstvenicima s europskih sveučilišta.
U Robinzonskom kampu Sound & Vision na obali Mrežnice u naselju Gornji Zvečaj bilo je smješteno 120 sudionika skupa. Ugostili smo studente i geoznanstvenike iz 14 zemalja: Austrije, Belgije, Francuske, Njemačke, Italije, Litve, Nizozemske, Poljske, Portugala, Rusije, Slovenije, Španjolske, Švicarske i Hrvatske.
Tijekom tjedna sudionici su imali priliku slušati i održati prezentacije i predavanja te sudjelovati na stručnim ekskurzijama koje su organizirali i vodili djelatnici RGNF-a. Asistent Marin Sečanj upoznao ih je sa strukturnim i litološkim karakteristikama Vražjeg prolaza i Zelenog vira te ih je proveo kroz špilju Muževa hiža. Stratigrafiju i tektoniku Istre objasnio im je docent Uroš Barudžija te ih je odveo u kamenolome Kanfanar i Fantazija te na Zlatni rt kako bi im pokazao geološke posebnosti toga područja. Docent Borna Matoš i asistent David Rukavina objasnili su kompleksnu tektoniku i stratigrafske odnose prolazeći brojne izdanke na Velebitu, od Rizvanuše do podnožja Kize.


NAVIGACIJA

Dokumenti