Misija projekta

LandSlidePlan

Misija projekta LandSlidePlan je sjecanje novih znanja nužnih za praktičnu procjenu podložnosti na klizanje, u svim dijelovima Republike Hrvatske, sa svrhom izrade karata podložnosti koje će biti korištene od strane regionalne i lokalne uprave u procesu planiranja namjene zemljišta.

Istraživanje će se temeljiti na inovativnim tehnologijama, postojećim ograničenjima koja se odnose na dostupnost prostornih podatka u Hrvatskoj (ograničena količina geoloških i topografskih podataka) te na potrebi za cjelovitim rješenjima u sustavu prostornog uređenja Republike Hrvatske, sukladno s globalnim i europskim zahtjevima o održivom razvoju te zaštiti ljudi i okoliša.

Znanstveni i praktičan cilj istraživanja je razvoj metodologije za procjenu podložnosti korištenjem LiDAR tehnologije na način da se razviju pouzdani modeli procjene prilagođeni karakterističnim okolišima u Hrvatskoj, odnosno za karakteristična klizišta.