Ciljevi projekta

LandSlidePlan

Znanstveni ciljevi predloženog istraživanja izvedeni su iz tri glavna znanstvena cilja projekta:

SO1-Land – izraditi optimalni digitalni model terena bez vegetacije koji odražava morfologiju klizišta te održava razliku između dijelova terena s klizištima i dijelova terena bez klizišta, a koji mogu utjecati na namjenu zemljišta;

SO2-Slide – izraditi pouzdanu kartu podložnosti na klizanje s najboljim prikazom područja podložnih na klizanje i područja s niskom vjerojatnosti pojave klizišta primjenom znanstvenih metoda na reprezentativnim područjima u Republici Hrvatskoj sa specifičnim inženjerskogeološkim uvjetima koji uvjetuju pojavu klizišta;

SO3-Plan - izraditi karte koje prikazuju informacije o klizištima prema potrebama sustava prostornog uređenja u Republici Hrvatskoj (posebice planiranje namjene zemljišta), a obuhvaćaju lokalnu i regionalnu razinu te su usklađene na državnoj razini.