PILOT MODULI STUDENTSKE PRAKSE

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije...

USPOREDNA ANALIZA POSTOJEĆIH I TRAŽENIH KOMPETENCIJA

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije...

PRIJEDLOG STANDARDA KVALIFIKACIJA

Podsektor: Rudarstvo i geologija SVEUČILIŠNI/A PRVOSTUPNIK/ICA INŽENJER/KA RUDARSTVA SVEUČILIŠNI/A...

POTREBE NASTAVNIKA ZA DALJNJIM EDUKACIJAMA I USAVRŠAVANJEM NASTAVNIČKIH KOMPETENCIJA

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije...

PRIJEDLOG STANDARDA ZANIMANJA

Podsektor: Rudarstvo i geologija INŽENJER/KA RUDARSTVA INŽENJER/KA GEOLOGIJE INŽENJER/KA NAFTNOG...

UTEMELJENOST ZANIMANJA

Podsektro: Rudarstvo i geologija INŽENJER/KA RUDARSTVA INŽENJER/KA GEOLOGIJE INŽENJER/KA NAFTNOG...

IZVJEŠTAJ O ANKETIRANJU POSLODAVACA

Podsektor: Rudarstvo i geologija INŽENJER/KA RUDARSTVA INŽENJER/KA GEOLOGIJE INŽENJER/KA NAFTNOG...

IZVJEŠTAJ O ANKETIRANJU STUDENATA

Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije...

RGNf m FKIT m Sveuciliste logo mm
 
IRO m
 
logotip strukturni i investicijski fondovi m
ESF m  ASOOO m EU m Zastava RH m MZOS m

NAVIGACIJA