RADNI PAKETI

Projekt Target

ELEMENTI PROJEKTA S MJERLJIVIM CILJEVIMA

 • ANALIZA POSTOJEĆE I TRAŽENE RAZINE KOMPETENCIJA ZA GEOLOGIJU, RUDARSTVO, GEOLOŠKO I NAFTNO INŽENJERSTVO, KEMIJSKO INŽENJERSTVO, KEMIJU I INŽENJERSTVO MATERIJALA, PRIMJENJENU KEMIJU I EKOINŽENJERSTVO
  a.)  Dvije Ekspertske radne skupine oformljene i započele s radom.
  b.)  Specijalizirani softver za upravljanje nastavnim programima nabavljen te instaliran na računala na oba fakulteta.
  c.)  Izrađena anketa te provedena analiza traženih kompetencija na min. 60 sektorskih poslodavaca po fakultetu
  d.)  Izrađena 2 objedinjena izvještaja (1 za RGNF; 1 za FKIT) koja uključuju analizu traženih kompetencija, analizu izlaznih kompetencija te njihovu međusobnu usporedbu sa zaključcima i preporukama
 • RAZVOJ STANDARDA ZANIMANJA i KVALIFIKACIJA ZA GEOLOGIJU, RUDARSTVO GEOLOŠKO I NAFTNO INŽENJERSTVO, KEMIJSKO INŽENJERSTVO, KEMIJU I INŽENJERSTVO MATERIJALA, PRIMIJENJENU KEMIJU I EKOINŽENJERSTVO
  a.)  Razvijeno 8 standarda zanimanja
  b.)  Razvijeno 15 standarda cjelovitih kvalifikacija s pripadajućim ishodima učenja
  c.)  30 nastavnika educirano o sustavu HKO-a te metodologiji izrade standarda kvalifikacija
  d.)  15 članova ekspertnih radnih skupina upoznato sa iskustvima europskih sveučilišta i zemalja o izradi standarda kvalifikacija, zanimanja te prilagodbe studijskih programa.
 • PRILAGODBA POSTOJEĆIH STUDIJSKIH PROGRAMA NA RGNF-U I FKIT-I PREMA PRETHODNO DEFINIRANIM STANDARDIMA KVALIFIKACIJA RAZINE 6 I 7
  a.)  15 postojećih studijskih programa usklađeno s izrađenim standardima kvalifikacija
  b.)  Nabavljena nastavna oprema za izvođenje unaprjeđenih studijskih programa
  c.)  60 nastavnika educirano za primjenu ishoda učenja, usklađivanje ishoda s aktivnostima poučavanja i vrednovanja
 • USAVRŠAVANJE NASTAVNIČKIH KOMPETENCIJA
  a.)  30 nastavnika educirano o metodama aktivnog učenja
  b.)  20 (viših)asistenata educirano kroz 5-mjesečni program „Inicijalni trening za stjecanje temeljnih nastavničkih kompetencija“
  c.)  Proizvedena 2 izvještaja o potrebama nastavnika za daljnjim edukacijama i usavršavanjem nastavničkih kompetencija
  d.)  30 nastavnika educirano o mogućnostima financiranja vlastitog usavršavanja putem fondova i programa EU
 • UNAPRJEĐENJE KVALITETE NASTAVNOG PROCESA
  1.  Podignuta kvaliteta 20 postojećih e-kolegija te pratećih nastavnih materijala
  2.  Proizvedena 2 izvještaja s preporukama za provedbu mjera za povećanje broja studenata koji završavaju studij
  3.  300 studenata 1. godine studija sudjelovalo u treningu akademskih i socijalnih vještina
  4.  Razvijeno ukupno 9 pilot-modela studentske prakse