OPIS PROJEKTA

Projekt Target

Projekt TARGET se bavi sustavom osiguranja kvalitete u visokom obrazovanju u sektoru rudarstva i kemijske tehnologije u Republici Hrvatskoj, usporedbama kvalifikacija stečenih na različitim visokoobrazovnim institucijama u RH i EU te povećanjem prepoznatljivosti tih kvalifikacija na hrvatskom i europskom tržištu rada. Konkretno, u RH ne postoje visokoobrazovni standardi zanimanja te standardi kvalifikacija u tom području usklađeni s potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini.
Sukladno tome, postojeći studijski programi na preddiplomskoj i diplomskoj razini na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu te Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije ne proizlaze iz standarda kvalifikacija i njima pripadajućih ishoda učenja te ne udovoljavaju potrebama tržišta rada na nacionalnoj i europskoj razini. Uz to, nastavno osoblje ne posjeduje u potpunosti adekvatne nastavničke kompetencije potrebne za definiranje ishoda učenja što je preduvjet za definiranje standarda kvalifikacije te uspješnu uspostavu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.
Projektom TARGET će se izraditi 8 standarda zanimanja, 15 standarda cjelovitih kvalifikacija s pripadajućim ishodima učenja razine 6 i razine 7, unaprijediti 15 postojećih studijskih programa na preddiplomskoj i diplomskoj razini te unaprijediti nastavničke kompetencije ukupno 140 nastavnika.
Ciljne skupine projekta su: (1) studenti preddiplomskih i diplomskih studija; (2) 140 nastavnika koji će steći i unaprijediti nastavničke kompetencije; (3) minimalno 120 sektorskih tvrtki i poslodavaca uključenih u ispitivanje njihovih potreba te kompetencija koje su im potrebne od budućih zaposlenika.