Završene stručne rasprave o standardima zanimanja

31. svibnja 2016. završena je rasprava s poslodavcima o izrađenim prijedlozima standarda zanimanja na Rudarsko geološko naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 8. lipnja 2016. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. 

Poslodavci koji su sudjelovali u anketama o izlaznim i traženim kompetencija koje studenti stiječu tijekom obrazovanja, bili su pozvani da dostave komentare na izrađene prijedloge standarda zanimanja koji su objavljeni na web stranici projekta TARGET.