Predstavljanje SZ na Zavodu za rudarstvo i geotehniku

U petak 29. travnja 2016. održan je sastanak Zavoda za rudarstvo i geotehniku Rudarsko geološko naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na kojem su predstavljene aktivnosti projekta TARGET i izrađeni standardi zanimanja za zanimanje inženjer/ka rudarstva.