Radionice aktivnog učenja i kritičkog mišljenja u visokoškolskoj nastavi

Od 1. do 3. veljače 2016. održan je prvi dio radionica Aktivnog učenja i kritičkog mišljenja u visokoškolskoj nastavi za nastavnike Rudarsko geološko naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu koje u centar stavljaju studente.

Radionice su posebno osmišljene za sveučilišne nastavnike te će putem njih nastavnici usvojiti novi konceptualni okvir za poučavanje koji promovira kritičko mišljenje i samoregulirano učenje studenata, tzv. ERR sustav (evokacija, razumjevanje značenja, refleksija); naučiti primjeniti više od 80 različitih tehnika u procesu učenja i poučavanja; naučiti pripremiti nastavnu jedinicu vodeći se idejom ERR sustava u predmet koji predaju služeći se postojećim nastavnim programima i raspoloživim materijalima te se osposobiti za poticanje razvoja novih vještina za otvorenu i odgovornu interakciju u predavaonici. Planirano je održavanje ukupno 8 radionica na kojima će sudjelovati 20 nastavnika, po 10 s oba fakulteta. Termini održavanja slijedećih radionica su: 18. i 19. ožujka, 6. i 7. svibnja te 10. i 11. lipnja 2016.