Predstavljanje projekta TARGET na svečanoj sjednici Fakulteta

Povodom dana Sv. Barbare 4. prosinca 2015. godine, zaštitnice rudara i Rudarsko geološko naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u Velikoj dvorani Fakulteta u sklopu svečane sjednice predstavljen je i projekt TARGET. Na svečanoj sjednici su prisustvovali zaposlenici Fakulteta ali i strani gosti, kako i gosti sa Sveučilita u Zagrebu i partnerskih institucija.