Studijski posjet u Freiberg

Predstavnice ekspertne radne skupine Rudarsko geološko naftnog fakulteta, PERS Geologija u sastavu izv. prof. dr. sc. Marta Mileusnić i izv. prof. dr. sc. Dunja Aljinović bile su u studijskom posjetu Sveučilištu u Freibergu od 24. do 27. listopada 2015. godine.

Predstavnice fakulteta dočekao je dekan prof. dr. sc. Carsten Drebenstedt koji ih je upoznao sa strukturom i strategijom sveučilišta Technische Universitat Bergakademie Freiberg te posebno Fakulteta geoznanosti, geoinženjerstva i rudarstva.

image 2

Prilikom studijskog posjeta članice ERS RGNF-a imale su priliku upoznati se sa radom sveučilišta kroz sastanke sa predstavnicima Zavoda za geotehniku i laboratorija za mehaniku stijena, Zavoda za rudarsko inženjerstvo/specijalno građevinarstvo i studija vezanih uz rudarstvo, Zavoda za geoinformatiku i geofiziku, Zavoda za minerologiju te su imale i priliku posjetit rudnik srebra koji je bio u eksplotaciji 800 godina, a sada je poligon za praktični rad studentima i istraživanja.

image 1

Na kraju studijskog posjeta Dekan je još jednom naglasio otvorenost i mogućnost međusobne suradnje fakulteta.

image