Opremljene računalne učionice

U sklopu projekta TARGET opremljene su dvije informatičke učionice.

Kupljena su nova računala koje će omogućiti lakšu i kvalitetniju provedbu nastavnog procesa na oba fakulteta.

RGN učiona

FKIT rac