Održane EU radionice o fondovima

Dana 8. rujna 2015. odžana je radionica o mogućnostima financiranja programa usavršavanja nastavnika iz EU fondova na Rudarsko geološko naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Odaziv nastavnog osoblja i ostalih zaposlenika je bio izuzetno velik, zbog čega možemo očekivati veliki broj prijava projekata u budućnosti.

20150908 090809

Na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 14. rujna 2015. održana je radionica o mogućnostima financiranja programa usavršavanja nastavnika iz EU fondova. Predstavljeni su instrumenti financiranja i institucionalni okvir za ESI fondove u RH.

image 4