INDIKATORI

Projekt Target

Indikatori koji doprinose ciljevima operativnog programa

BROJ

INDIKATOR 

OSTVARENO

HR.3-004

Izrađeno 15 standarda cjelovitih kvalifikacija

14 (93 %)

HR.3-003

Unaprijeđeno 15 studijskih programa

15 (100 %)

HR.3-001

70 muških zaposlenika sudjelovalo u specifičnim aktivnostima stručnog usavršavanja

62 (89 %)

HR.3-010

70 ženskih zaposlenika sudjelovalo u specifičnim aktivnostima stručnog usavršavanja

84 (120 %)

 

Indikatori koji ne doprinose ciljevima operativnog programa

INDIKATOR

OSTVARENO

Izrađeno 8 standarda zanimanja

7 (87 %)

Nabavljeno 26 računala

26 (100 %)

30 nastavnika educirano o sustavu HKO-a te metodologiji izrade standarda kvalifikacija

30 (100 %)

60 nastavnika educirano za primjenu ishoda učenja, usklađivanje ishoda s aktivnostima poučavanja i vrednovanja

63 (105 %)

30 nastavnika educirano o metodama aktivnog učenja koje u centar stavljaju studente

20 (67 %)

20 asistenata i viših asistenata educirano kroz 5-mjesečni program „Inicijalni trening za stjecanje temeljnih nastavničkih kompetencija“

20 (100 %)

Izrađena 2 izvještaja o potrebama nastavnika za daljnjim edukacijama i usavršavanjem nastavničkih kompetencija

2 (100 %)

Podignuta razina primjene tehnologije e-učenja u 20 kolegija

34 (170 %)

Provedena anketa među studentima o razlozima prekidanja studija i potrebnim oblicima podrške te izrađena 2 izvještaja s preporukama za provedbu mjera za povećanje broja studenata koji završavaju studij

2 (100 %)

Usavršene akademske i socijalne vještine te vještine učinkovitog upravljanja vremenom 300 studenata

325 (108 %)

Izrađeni izvedbeni planovi za 9 pilot-modula studentske prakse

9 (100 %)

 

Ostali mjerljivi ciljevi

OSTALI MJERLJIVI CILJEVI

OSTVARENO

Oformljene te aktivne 2 ekspertne skupine sa po 15 članova

2 (100 %)

Nabavljene 2 licence NPP softvera

2 (100 %)

Anketirano 120 sektorskih tvrtki i poslodavaca

265 (221 %)

Izrađena 2 izvještaja s traženim kompetencijama

7 (350 %)

Izrađena 2 izvještaja s usporednom analizom traženih i izlaznih kompetencija

2 (100 %)

Održano 15 sastanka upravljačkog tima projekta

15 (100 %)

9 članova ERS RGNF-a bilo na studijskom putovanju

8 (89 %)

6 članova ERS FKIT-a bilo na studijskom putovanju

6 (100 %)

30 nastavnika educirano o mogućnostima financiranja vlastitog usavršavanja putem fondova i programa EU

30 (100 %)

Izrađena web stranica projekta

1 (100 %)

Održana završna konferencija projekta

1 (100 %)