CILJEVI

Projekt Target

Ciljevi projekta s pokazateljima

 • Uspostaviti visokoobrazovne standarde cjelovitih kvalifikacija u sektoru rudarstva, geologije, naftnog i kemijskog inženjerstva utemeljene u potrebama tržišta rada, pojedinca i društva u cjelini.
  -  Broj razvijenih standarda kvalifikacija: 15
  -  Broj razvijenih standarda zanimanja: 8
 • Unaprijediti postojeće visokoobrazovne studijske programe na RGNF-u i FKIT-u, a koji su strukturirani u skupovima ishoda učenja, iskazani u ECTS bodovima predviđenim za stjecanje tih ishoda te su u skladu s razvijenim standardima kvalifikacija.
  -  Broj razvijenih studijskih programa/kurikuluma temeljenih na ishodima učenja: 15
  -  Nabavljena nastavna oprema (desktop kompjuteri) potrebna za izvođenje unaprjeđenih studijskih programa: 26
 • Unaprijediti nastavničke kompetencije ukupno 140 nastavnika i asistenata RGNF-a i FKIT-a te podići kvalitetu nastavnog procesa na RGNF-u i FKIT-u.
  -  Broj nastavnika educiranih o sustavu HKO-a: 30
  -  Broj nastavnika educiranih za primjenu ishoda učenja, usklađivanje ishoda s aktivnostima poučavanja i vrednovanja: 60
  -  Broj nastavnika educiranih o metodama aktivnog učenja koje u centar stavljaju studente: 30
  -  Broj asistenata i viših asistenata educiranih kroz 5-mjesečni program „Inicijalni trening za stjecanje temeljnih nastavničkih kompetencija“: 20
  -  Broj izvještaja o potrebama nastavnika za daljnjim edukacijama i usavršavanjem nastavničkih kompetencija: 2
  -  Broj e-kolegija te pratećih nastavnih materijala kojima je podignuta kvaliteta: 20
  -  Provedena anketa među studentima o razlozima prekidanja studija i potrebnim oblicima podrške te broj izvještaja s preporukama za provedbu mjera za povećanje broja studenata koji završavaju studij za oba fakulteta: 2
  -  Broj studenata 1. godine studija koji su sudjelovali u treningu akademskih i socijalnih vještina te vještine učinkovitog upravljanja vremenom: 300
  -  Broj pilot-modula studentske prakse na preddiplomskim i diplomskim studijima:9