EDUpolicy LAB – društveno korisnim učenjem do jednakih obrazovnih mogućnosti

Edukacijski projekti

EDUpolicy LAB je inovativan i interdisciplinaran projekt usmjeren na povećanje broja društveno aktivnih studenata s razvijenim građanskim kompetencijama za rješavanje problema lokalne zajednice u području obrazovne integracije. U sklopu projekta će: i) biti izrađen i pilotiran program društveno korisnog učenja (DKU), integriran u 4 silabusa na 2 visoka učilišta u sklopu kojeg će 35 studenata s 4 partnerska fakulteta raditi na obrazovnoj integraciji 3 socijalno isključene skupine; ii ) ukupno 80 nastavnika i predstavnika OCD-a će biti osposobljeno za razvoj i provedbu programa DKU.


Ciljevi projekta

  • Uspostaviti održivi program „EDUpolicy LAB“ na 2 visokoobrazovne ustanove te podići kapacitete 2 partnerske visokoobrazovne ustanove za pokretanje vlastitih programa društveno korisnog učenja
  • Osnažiti stručne kapacitete 20 organizacija civilnog društva za provedbu programa društveno korisnog učenja

Nositelj projekta: Institut za razvoj obrazovanja

Partneri: Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku, Sveučilište u Zagrebu (Sveučilišni odjel Hrvatski studiji), Akademija dramske umjetnosti Sveučilište u Zagrebu, Volonterski centar Slavonski Brod

  • Izvor financiranja: Europski socijalni fond
  • Vrijednost projekta: 1.179.733,32 kn (100% bespovratnih sredstava)
  • Trajanje projekta: 24 mjeseca
  • Koordinatorica projekta na RGNF-u: izv.prof.dr.sc. Marta Mileusnić

Više o projektu

  • Službena internetska stranica
  • Službena Facebook stranica
  • Kontakt osoba za RGNF: Marta Mileusnić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.