Laboratorij za vjetrenje, kvalitetu zraka i tehniku sigurnosti

Laboratoriji

Djelatnost laboratorija

Mjerenje vjetrenih i klimatskih parametara u rudnicima, tunelima i podzemnim prostorijama prilikom izrade i eksploatacije.
Mjerenje koncentracije štetnih i opasnih plinova i prašine u rudnicima, tunelima i podzemnim prostorijama te na odlagalištima komunalnog otpada
Proračun vjetrenih mreža.
Projektiranje vjetrenja rudnika, tunela i podzemnih prostorija.

Voditelj laboratorija: Prof.dr.sc. Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Usluge:

  • Mjerenje koncentracije opasnih i štetnih plinova u rudnicima, tunelima, podzemnim prostorijama, radnim prostorima i odlagalištima otpada,
  • Mjerenje koncentracije prašine u rudnicima, tunelima, podzemnim prostorijama, radnim prostorima i odlagalištima otpada,
  • Mjerenje pada tlaka duž vjetrenih provodnika i ventilacijskih cijevi
  • Projektiranje ventilacije rudnika, tunela i podzemnih prostorija
Popis metoda i postupaka
Analitički postupak Metoda ispitivanja

Mjerenja koncentracije plinova u atmosferi -O2, CH4, CO2, CO, NO, NO2, H2S, SO4, NH3

 

Mjerenja mikroklimatskih parametara- tlak zraka, temperatura zraka, vlažnost zraka

 

Mjerenja brzine strujanja zraka

 

Mjerenja koncentracije ispušnih plinova i čestica dizel motora

 

Mjerenja emisije prašine

 

 Sitna i srednja oprema
Naziv inventara Tehničke karakteristike Primjena Slika

Multiwarn II

SENZOR    MJERNO PODRUČJE
O2    0 – 25 Vol%
SO2    0 – 20 ppm
C2H4O    0 – 50 ppm

Mjerenje imisije eksplozivnih i toksičnih plinova u zraku.

Dräger

Multiwarn II

SENZOR    MJERNO PODRUČJE
CO2    0 – 25 Vol%
CH4    0 – 100 %LEL
CO    0 – 500 ppm
NO2    0 – 20 ppm
NO    0 – 50 ppm

Merenje imisije eksplozivnih i toksičnih plinova u zraku.

Dräger 2

Vlagomjer

Temperatura                                                -10 do + 60 ºC
Vlaga                                                            0 - 100 % RV
Atmosferski tlak                                            800 -1100 hPa

Merenje temperature, relativne vlage i atmosferskog tlaka zraka.

Vlagomjer

Termoanemometar

Brzina 0-30 m/s

Uređaj za merenje brzine zračne struje.

Termoanemometar

Digital manometer

Mjerni opseg: -99,99...0...+99,99 mbar.
Razlučivost 0,01 mbar.
Max. broj zapisa u memoriji                       700.

Uređaj za mjerenje nadtlaka, podtlaka i razlike tlakova.

Digitalni manometar

Analizator ispušnih plinova

Modul za plinove (EGA-8082)
CO.................    0 do 9.99       %           Res. 0.01
C02 ................   0 do 19.9       %           Res. 0.1
HC hexan........   0 to 10000     PPM      Res. 1
02...................... 0 to 100         %           Res. 0.01
NO...................... 0 to 5000      PPM      Res 10
Lambda.............. 0.5 to 2          -            Res. 0.001

Modul za čestice (SMO-300)
Opacity...............  0 do 99.9       %           Res. 0.1
Opacity ................ 0 do 9.99      m-1        Res. 0.01
Smoke temp......... 20 do 400      °C          Res. 1

Mjerač okretaja i temperature ulja (MGT-300)
RPM.................... 300 do 9990       r/min     Res. 10
Oil temp............... 20  do 200         °C          Res. 1

Mjerenje ispušnih plinova i čestica SUS motora.

Analizator ispusnih plinova
Nastava u laboratoriju (praktičan rad studenata)

Nastava u laboratoriju (praktičan rad studenata) u 2016./2017. 

Naziv kolegija 

Obavezni ili izborni kolegij 

Broj sati vježbi u laboratoriju 

Broj studenata u grupi 

Broj grupa 

Vjetrenje i odvodnjavanje

Obavezni 

8

27

1

Tehnika sigurnosti

Obavezni 

8

39

1

Nastava u laboratoriju (zanstveno-istraživački rad studenata)

Nastava u laboratoriju u 2016./2017. (zanstveno-istraživački rad studenata)

Ime i Prezime studenta 

Naslov teme rada

Diplomski radovi 

Mario Čunko

Usporedba instrumenata za mjerenje strujanja zraka

 20180922 4

20180922 5