Cementacijski laboratorij

Djelatnost laboratorija

Cementacijski laboratorij koristi se za nastavu i znanstveno-istraživački rad. Opremljen je instrumentima i uređajima koji omogućavaju pripremu cementne kaše i ispitivanje njenih svojstava prema API specifikaciji 10 A i API preporukama 10 B.
Osnovne djelatnosti u laboratoriju su: (i) određivanje gustoće cementne kaše, (ii) određivanje reoloških svojstava cementne kaše, (iii) određivanje vremena zgušnjavanja cementne kaše kod atmosferskog tlaka i povišene temperature, (iv) određivanje vremena zgušnjavanja cementne kaše u simuliranim bušotinskim uvjetima, (v) određivanje sadržaja slobodne vode u cementnoj kaši te (vi) određivanje filtracije cementne kaše u uvjetima povišenih temperatura i tlakova.

Voditelj laboratorija: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Popis metoda i postupaka ispitivanja
Analitički postupak Metoda ispitivanja

Priprema laboratorijskih uzoraka cementne

API standard

Određivanje gustoće cementne kaše

API standard

Određivanje sadržaja slobodne vode

API standard

Određivanje reoloških svojstava cementne kaše

API standard

Određivanje vremena zgušćivanja cementne kaše

API standard

  Srednja i sitna oprema
Naziv inventara Tehničke karakteristike Primjena Slika

Miješalica

Temperatura: sobna
Tlak: atmosferski
Brzina rotacije: 4000 (niža) i 12000 o/min (viša)

Priprema cementne kaše.

Mjesalica cementacijski

HTHP konzistometar

Temperatura: do 232 °C (450 °F)
Tlak: do 207 MPa (30 000 psi)
Brzina rotacije: 150 o/min

Optimiranje sastava cementne kaše.

HTHP konzistometar

Atmosferski konzistometar

Temperatura: do 93 °C
Tlak: atmosferski

Optimiranje sastava cementne kaše.

Atmosferski konzistometar

Menzura za određivanje sadržaj slobodne vode

Temperatura: sobna
Tlak: atmosferski

Optimiranje sastava cementne kaše.

Menzura cementacijski

Komora za hlađenje uzoraka, INKO

Temperatura: sobna
Tlak: atmosferski
Četiri skale za očitavanje gustoće

Optimiranje sastava cementne kaše.

Vaga za isplaku

HTHP Filter preša za ispitivanje filtracije cementne kaše

Temperatura: do 204 °C (400 °F)
Tlak: do 14 MPa (2 000 psi)
Volumen ćelije: 175 ml

Optimiranje sastava cementne kaše.

HTHP Filter presa

Fann viskozimetar

Temperatura: sobna
Tlak: atmosferski
Brzina rotacije: 600, 300, 200, 100, 6 i 3 o/min

Optimiranje sastava cementne kaše.

Fann viskozimetar

Laboratorijska vaga

Temperatura: sobna
Tlak: atmosferski
Mjerena masa: do 2000 g

Priprema cementne kaše.

Laboratorijska vaga cementacijski

NAVIGACIJA

Dokumenti