O djelatniku

Vjekoslav Herceg

asistent Vjekoslav Herceg, mag. ing. min.

Telefon javni: 5535868

Telefon kućni: 7868

Email: vjekoslav.herceg@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za rudarstvo i geotehniku

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Vjetrenje i odvodnjavanje / Izvođač

Tehnika sigurnosti / Izvođač

Ljetna praksa / Izvođač

Sveučilišni preddiplomski - Izborni predmeti

Alternativne metode eksploatacije / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovina / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Vjetrenje podzemnih prostorija i tunela / Izvođač

Tehnologija nemetalnih mineralnih sirovina / Izvođač