O djelatniku

Vesnica Garašić

izv. prof. dr. sc. Vesnica Garašić, dipl. ing.

Telefon javni: 5535795

Telefon kućni: 5795

Email: vesnica.garasic@rgn.unizg.hr

Zavod / Služba: Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Geokemija / Nositelj

Petrologija magmatita i metamorfita / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Analize mineralnih parageneza / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Geokemija / Nositelj