O djelatniku

Tatjana Rendulić

Tatjana Rendulić

Telefon javni: 5535748

Telefon kućni: 3748

Email: tatjana.rendulic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja

Osobne stranice: site

Nastava