O djelatniku

Stanko Ružičić

izv. prof. dr. sc. Stanko Ružičić dipl. ing.

Telefon javni: 5535817

Telefon kućni: 5817

Email: stanko.ruzicic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Uvod u mineralogiju i petrologiju / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Istraživanje ležišta mineralnih sirovina / Izvođač

Ležišta industrijskih minerala / Izvođač

Mineralogija okoliša / Izvođač

Monitoring okoliša / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Istraživanje ležišta mineralnih sirovina / Izvođač

Ležišta industrijskih minerala / Izvođač

Mineralogija okoliša / Izvođač