O djelatniku

Stanko Ružičić

izv. prof. dr. sc. Stanko Ružičić dipl. ing.

Telefon javni: 5535817

Telefon kućni: 5817

Email: stanko.ruzicic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Uvod u mineralogiju i petrologiju / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Istraživanje ležišta mineralnih sirovina / Izvođač

Ležišta industrijskih minerala / Izvođač

Mineralogija okoliša / Izvođač

Monitoring okoliša / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Istraživanje ležišta mineralnih sirovina / Izvođač

Ležišta industrijskih minerala / Izvođač

Mineralogija okoliša / Izvođač

Životopis

Stanko Ružičić je rođen u Splitu 1980. godine. Osnovnu školu završio je u Trogiru, a srednju u Zagrebu. Na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 2007. godine i doktorirao 2013. godine. U zvanje znanstvenog suradnika izabrana je 2014. godine. Od 2007. godine zaposlen je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu. Kao znanstveni novak/asistent radio je od 2007. do 2014. godine te od tada radi docent. Osim materinjeg jezika, služi se aktivno engleskim i njemačkim jezikom. Član je društava HGD-a, HTD-a i MLAZ-a.

Stručni interesi

Zaštita okoliša
Monitoring tla
Određivanja kontaminacije teških metala u tlima
Transport onečišćivala kroz nesaturiranu zonu

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI . Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni i drugi sadržaji