O djelatniku

Sibila Borojević Šoštarić

izv. prof. dr. sc. Sibila Borojević Šoštarić

Telefon javni: 5535800

Telefon kućni: 5800

Email: sibila.borojevic-sostaric@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Optička mineralogija / Izvođač

Optička mineralogija / Nositelj

Geologija rudnih ležišta / Nositelj

Geologija rudnih ležišta / Izvođač

Sveučilišni preddiplomski - Izborni predmeti

Rudna ležišta / Nositelj

Applied Mineralogy and Petrology / Nositelj

Applied Mineralogy and Petrology / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Instrumentalne analitičke metode / Nositelj

Instrumentalne analitičke metode / Izvođač

Životopis

Rođena 1975. u Zagrebu, gdje završava osnovnu (Pavao Lončarić) i srednju školu (V gimnazija) te Zajednički studij PMF-a i RGNF-a (1998). Poslijediplomski studij na PMF-u završava izradom magistarskog rada (2004) pod nazivom „Geneza sideritno-baritno-polisulfidnih ležišta u paleozoiku Unutrašnjih Dinarida“, te doktorske dizertacije pod nazivom „Genetic model of the Pb-Zn-Ag deposit Crnac, Mts. Rogozna, Kosovo”. U razdoblju od 1999–2004 zaposlena je kao niži asistent, od 2004-2009 kao asistent i od 2009-2010 kao znanstveni suradnik Zavoda za mineralogiju i petrografiju, Geološkog odsjeka, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta. Od 2010 zaposlena je na Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralna ležišta, RGNF-a, kao docent. Udata je i ima dvoje djece (Sofia i Evita).

Stručni interesi

Ležišta mineralnih sirovina
Hidrotermalna cirkulacija u početnom i naprednom riftovanju
Fluidne inkluzije
Geokemija
Datiranja metodom Ar/Ar

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI . Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni i drugi sadržaji