O djelatniku

Katarina Simon

prof. dr. sc. Katarina Simon dipl. ing.

Telefon javni: 5535844

Telefon kućni: 6844

Email: katarina.simon@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za naftno-plinsko inženjerstvo i energetiku

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Uvod u geotehnologiju / Nositelj

Sabiranje i transport nafte i plina 1 / Nositelj

Sveučilišni preddiplomski - Izborni predmeti

Osnove sigurnosti na radu / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Potrošnja i skladištenje energenata / Nositelj

Sabiranje i transport nafte i plina 2 / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Izrada bušotina i proizvodnja nafte i plina / Nositelj

Životopis

Rođena 11. studenog 1962. godine u Đurđevcu. Po narodnosti je Hrvatica i državljanka Republike Hrvatske. Osnovnu školu i pripremni stupanj srednjeg obrazovanja završila je u Đurđevcu, a nastavila ga i završila u OC "Nikola Tesla" u Zagrebu – smjer geološki tehničar. Na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 1988. godine studij naftnog rudarstva. Od srpnja iste godine počinje raditi na Fakultetu kao pripravnik-postdiplomand. U ljetnom semestru školske godine 1990/91. upisuje poslijediplomski studij. U okviru poslijediplomskog studija iz područja naftnog rudarstva izradila je magistarski rad pod naslovom “Upravljanje putanjom i mjerenja kod izrade vodoravnih bušotina”, koji je obranila 2. veljače 1994. Doktorsku disertaciju pod naslovom "Optimiranje ispiranja bušotina malih promjera" obranila je 11. prosinca 2000. godine. Govori engleski i služi se njemačkim jezikom. Voditelj je znanstvenog projekta odobrenog od strane MZOŠ-a pod nazivom “Razvoj i primjena novih tehnologija pri izradi i opremanju bušotina”. Sudjelovala je u realizaciji međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata. U stručnom radu sudjelovala je u izradi više studija i to iz područja primjene savitljivog tubinga pri izradi bušotina i izvođenju stimulacijskih radova, provođenju laboratorijskih ispitivanja s ciljem odabira optimalog fluida za izradu bušotina, te pri rješavanju različitih problema koji se javljaju tijekom izrade bušotina u naftno-plinskim ležištima u zemlji i inozemstvu. Objavila je preko 50 znanstvenih i stručnih radova. Od 2000. godine obnaša dužnost tehničkog urednika časopisa Rudarsko-geološko-naftni zbornik.
U razdoblju od rujna 2005 do rujna 2007 bila je predstojnik Zavoda za naftno inženjerstvo.
Redoviti je član Znanstvenog vijeća za naftu HAZU te nekoliko domaćih i stranih strukovnih udruženja (SPE, UHRI, HUNIG, HSUP).
Dosadašnje kretanje u službi:
1988-1994. pripravnik-postdiplomant, RGN-fakultet, Zagreb
1994-2000. asistent, RGN-fakultet, Zagreb
2000-2001. viši asistent 2001-2005. docent, RGN-fakultet, Zagreb
2005- izvanredni profesor, RGN fakultet, Zagreb
Udana je i majka je dva sina (17 i 23 godine).

Stručni interesi

Izrada usmjerenih bušotina
Nove tehnologije izrade bušotina
Priprema nafte i plina za transport
Transport nafte i plina

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI . Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni i drugi sadržaji