O djelatniku

Josipa Kapuralić

asistent dr. sc. Josipa Kapuralić

Telefon javni: 5535743

Telefon kućni: 3743

Email: josipa.kapuralic@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Osnove geofizičkih istraživanja 2 / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Inženjerska geofizika / Izvođač

Okolišna i inženjerska geofizika / Izvođač

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Primijenjena geofizika 2 / Izvođač

Inženjerska geofizika / Izvođač

Inženjerska geofizika / Izvođač