O djelatniku

Franjo Šumanovac

prof. dr. sc. Franjo Šumanovac dipl. ing.

Telefon javni: 5535749

Telefon kućni: 3749

Email: franjo.sumanovac@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Osnove geofizičkih istraživanja 1 / Nositelj

Osnove geofizičkih istraživanja 2 / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Geofizička istraživanja / Nositelj

Inženjerska geofizika / Nositelj

Okolišna i inženjerska geofizika / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Primijenjena geofizika 2 / Nositelj

Inženjerska geofizika / Nositelj

Inženjerska geofizika / Nositelj

Životopis

Rođen je 14. kolovoza 1959. godine u Bošnjacima. Gimnaziju je završio u Županji 1978., a Rudarsko-geološko-naftni fakultet, Studij geologije u travnju 1983. godine. Tijekom studiranja dobio je rektorovu nagradu za najbolji uspjeh na studiju, a diplomirao je s odličnim uspjehom i s prosječnom ocjenom svih pojedinačnih ispita 4,9. Disertaciju iz prirodnih znanosti u području geologije obranio je 22. studenog 1989. na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu, a zaposlen je na Katedri za primijenjenu geofiziku i rudarska mjerenja od rujna 1983.. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabran je u studenom 1991., u zvanje izvanrednog profesora u travnju 1998., redovitog profesora u travnju 2002., a u trajno zvanje redovitog profesora u travnju 2007. godine.

Zbog znanstvenog usavršavanja boravio je na "TNO Institute of Applied Geoscience" u Delftu  u Nizozemskoj u razdoblju od 1.3.1992. do 31.12.1992. koristeći postdoktorsku stipendiju odobrenu od Komisije Europske zajednice. Izvodio je dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu iz niza predmeta na RGN-fakultetu od 1991. godine. Nositelj je desetak predmeta na preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima na RGNF-u nakon uvođenja Bolonjskog procesa. Izvodio je tečajeve stručnog usavršavanja za zaposlenike INA-Naftaplina.

Redovito je sudjelovao u znanstvenoistraživačkim projektima financiranim od Ministarstava znanosti te vodio projekte iz geofizičkih istraživanja u razdoblju 2002.-2012. pod oznakama: 0195036 i 195-1953091-3090. Sudjelovao je u međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu i bio voditelj hrvatskog dijela projekta “ALP 2002–Seismic Exploration of the Alpine Lithosphere”, koji se izvodio na području Austrije, Italije, Slovenije, Češke, Mađarske i Hrvatske. Osim toga, bio je suvoditelj međunarodnog projekta ALPASS-DIPS (eng. Alpine Passive Seismic Monitoring–Dinarides-Pannonian Segment) koji se izvodio u suradnji sa znanstvenicima iz Mađarske (ELGI-institutom iz Budimpešte) i Austrije (TU iz Beča).

Izradio je 70-tak znanstvenih radova koji su objavljeni u znanstvenim časopisima (koje citira „Current Contents” i druge baze podataka) te prikazani na međunarodnim i domaćim znanstvenim kongresima. Objavljivao je u najboljim znanstvenim časopisima za geofizička i geološka istraživanja: “Journal of Geophysical Research–Solid Earth”, “Geophysical Journal International”, “Tectonophysics”, “Journal of Applied Geophysics”, “Near Surface Geophysics” i “Journal of Hydrology”. Objavio je tri sveučilišna udžbenika: “Geofizička istraživanja–geoelektrične i seizmičke metode (1998)”, “Geofizička istraživanja podzemnih voda (2007)” i “Osnove geofizičkih istraživanja (2012)”.

Vodio je mnoštvo različitih geofizičkih ispitivanja za potrebe različitih privrednih organizacija, a bitno je unaprijedio stručni rad uvođenjem najnovije metode električne tomografije u hidrogeološka istraživanja u Hrvatskoj, neposredno nakon pojave metode u svjetskoj praksi. Obavljao je dužnost predstojnika Zavoda za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja i prodekana za suradnju i financije RGNF-a. Član je Područnog znanstvenog vijeća za tehničke znanosti Nacionalnog vijeća za znanost. Član je niza stručnih udruženja: EAGE-a (eng. European Association of Geoscientists & Engineers), SEG-a (eng. Society of Exploration Geophysics), AGU-a (eng. American Geophysical Union), DGG-a (njem. Deutsche Geophysikalische Gesellschaft), Znanstvenog vijeća za naftu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te HGD-a (Hrvatskog geološkog društva).

Stručni interesi

 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)

Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI . Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Prikaži radove

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Nastavni i drugi sadržaji