O djelatniku

Franjo Šumanovac

prof. dr. sc. Franjo Šumanovac dipl. ing.

Telefon javni: 5535749

Telefon kućni: 3749

Email: franjo.sumanovac@rgn.hr

Zavod / Služba: Zavod za geofizička istraživanja i rudarska mjerenja

Osobne stranice: site

Nastava

Sveučilišni preddiplomski - Obvezni predmeti

Osnove geofizičkih istraživanja 1 / Nositelj

Osnove geofizičkih istraživanja 2 / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Obvezni predmeti

Geofizička istraživanja / Nositelj

Inženjerska geofizika / Nositelj

Okolišna i inženjerska geofizika / Nositelj

Sveučilišni diplomski - Izborni predmeti

Primijenjena geofizika 2 / Nositelj

Inženjerska geofizika / Nositelj

Inženjerska geofizika / Nositelj